Co oznacza skrót LGBT?

Ostatnimi czasy w debacie publicznej często poruszane są kwestie dotyczące osób LGBT. W medialnych doniesieniach nie brakuje dezinformacji, emocjonalnych reakcji i zamieszania wokół tego tematu. Nie każdy jednak rozumie co właściwie oznacza skrótowiec LGBT i do kogo się odnosi. Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej znaczeniu tego akronimu i zbadajmy jego seksuologiczne i psychologiczne podstawy.

LGBT

Kim są osoby LGBT?

Skrótowiec LGBT oznacza grupę osób nieheteroseksualnych, transpłciowych oraz innych mniejszości seksualnych- są to więc wszystkie osoby, które nie są heteroseksualne lub których tożsamość płciowa jest niezgodna z płcią określoną przy narodzinach.

Rozwinięcie tego akronimu przedstawia się następująco- L- lesbijki, G- Geje, B- osoby biseksualne (https://dominikhaak.pl/biseksualnosc-jako-spektrum/), T- osoby transpłciowe/transseksualne. Istnieją również rozszerzone wersje tego skrótu obejmujące inne mniejszości seksualne, np. LGBTQ (gdzie Q- queer); LGBTQIAP (I- osoby interpłciowe-; A- osoby aseksualne, P- osoby panseksualne). Czasami po użyciu tych skrótów dodaje się jeszcze + (LGBT+; LGBTQ+), aby ująć dodatkowe przejawy ludzkiej seksualności.

Nie dla każdego wszystkie wymienione pojęcia wydają się jasne, dlatego wytłumaczmy kim dokładnie są wymienione przez nas grupy:

  1. Lesbijki – kobiety odczuwające pociąg psychoseksualny do innych kobiet, kobiety homoseksualne.
  2. Geje – mężczyźni odczuwający pociąg psychoseksualny do innych mężczyzn, czyli mężczyźni homoseksualni.
  3. Osoby biseksualne – osoby odczuwające pociąg do więcej niż jednej płci- czyli np. zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn lub do kobiet i osób niebinarnych.
  4. Osoby transpłciowe – osoby, których tożsamość płciowa jest niezgodną z tą nadaną przy narodzinach. Niektóre osoby transpłciowe decydują się na operacyjną korektę płci i/lub terapię hormonalną, aby ich ciało odpowiadało ich poczuciu tożsamości. Do osób transpłciowych należą także osoby niebinarne (https://dominikhaak.pl/niebinarnosc-oraz-jezyk-neutralny-plciowo/) – czyli takie, których tożsamość płciowa odbiega od sztywnego podziału na kobiece/męskie – mogą np. czuć się jednocześnie kobietą i mężczyzną lub nie odczuwać przynależności do żadnej płci.
  5. Osoby interpłciowe – posiadające fizyczne cechy różnych płci; rozbieżność w cechach związanych z płcią, np. w obrębie chromosomów lub genitaliów.
  6. Osoby aseksualne – osoby, które nie odczuwają pociągu seksualnego (co niekoniecznie musi się wiązać z życiem w celibacie lub niewchodzeniem w związki romantyczne).
  7. Osoby panseksualne – osoby odczuwające pociąg psychoseksualny do ludzi bez względu na ich płeć/odczuwające pociąg do każdej płci.
  8. Queer – oznacza dowolne osoby, które wyłamują się ze społecznych norm płci. Czasami osoby, którym nie odpowiada żadna definicja i które nie potrafią jednoznacznie określić swojej tożsamości lub orientacji używają właśnie tego określenia.
Ludzie LGBT

Nie tylko seks

Chociaż osoby LGBT określane są jako mniejszości seksualne, należy pamiętać, że nie seksualność jest tutaj najważniejsza. Osoby homo- czy biseksualne tworzą ze sobą związki, zakochują się w sobie, dzielą wspólnie życie. Orientacja psychoseksualna nie dotyczy tylko tego, z kim sypiamy – dotyczy także tego z kim tworzymy relacje romantyczne, z kim jesteśmy gotowi dzielić życie, założyć rodzinę, kogo kochamy. Tożsamość płciowa dotyczy zaś tego kim jesteśmy, jak odbieramy swoje ciało, swoje Ja.

Dlatego też powstają organizacje działające na rzecz osób LGBT, które dążą m.in. do umożliwienia osobom nieheteronormatywnym legalizacji związków, adopcji dzieci, ułatwienia procesu korekty płci dla osób transpłciowych itp. Starają się również walczyć z uprzedzeniami i dyskryminacją, na które osoby LGBT są szczególnie narażone. Ruch LGBT dąży do zrównania praw osób heteroseksualnych i nieheteroseksualnych. Jednak nie każda osoba LGBT należy do organizacji czy ruchów działających na rzecz mniejszości seksualnych, a sam skrótowiec oznacza po prostu LUDZI.

Bogactwo ludzkich tożsamości

Dla części osób heteroseksualnych istnienie tak wielu przejawów seksualnej tożsamości czy też orientacji seksualnych może wydawać się dezorientujące. Wszystko dlatego, że ludzka seksualność jest zjawiskiem wielowymiarowym, pełnym niuansów. Współczesna psychologia i seksuologia starają się ująć w definicje i opisać ludzkie zachowania i odczucia związane ze sferą seksualną i romantyczną, a są to sfery niezwykle bogate i często niejednoznaczne. Stąd obecność tak wielu terminów. Jednak za każdą z literek akronimu LGBT kryje się człowiek – o niepowtarzalnych cechach i potrzebach, o własnym, indywidualnym spojrzeniu na relacje międzyludzkie.

Artykuł przygotował Dominik Haak – psycholog, seksuolog.