Aktywność turystyczna osób LGBT w Polsce [badamy się!]

Zaproszenie do wsparcia badań naukowych.

Napisali do nas organizatorzy:
LGBT Turystyka

Serdecznie zapraszamy do wsparcia badań naukowych „Aktywność turystyczna osób LGBT w Polsce”, zainicjowanych w Studenckim Kole Naukowym Turystyki i Rekreacji „Nicolaus Copernicus Adventure Club”.

Jest to pierwsza tego rodzaju próba analizy postaw i zachowań turystycznych segmentu LGBT w Polsce, a także oszacowania stopy aktywności turystycznej tej grupy społecznej.

Ze względu na trudności związane z dotarciem do grupy respondentów – zwracamy się do Państwa z prośbą o rozdystrybuowanie tego zaproszenia do wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć badanie poprzez wypełnienie anonimowej, internetowej ankiety, dostępnej pod adresem http://turystykalgbt.badanie.net/ lub dzięki zeskanowaniu specjalnego kodu QR.

Turystyka LGBT Badania

Pomożecie?
Będzie ciekawie dowiedzieć się, jak podróżujecie!